PROJECT NUMBER: 1760501

Gestionant i liderant la funció pública: Gestió del coneixement i Transferència de coneixement en el segle XXI

27-28/Apr/2017  •  Barcelona

Introduction

Interpretations available in Spanish.

View information in:

Project Leader
Gracia Vara Arribas
For more information about the activity, please contact:
De que tracta aquest curs?Logo_EAPC_EIPA
Aquest seminari de dos dies presentara les millors pràctiques de Gestió del Coneixement a Europa i demostrarà com garantir una veritable transferència de coneixements. Els Baby Boomers estan arribant ara a l’edat de jubilació en xifres record. Necessitem fer tot el necessari perquè la propera generació de líders de govern pujin a bord, i per assegurar que el coneixement dels gestors actuals es conservi. Per a les organitzacions del sector públic, és especialment important planificar una intervenció per fer front al fenomen actual de la jubilació a gran escala. La disciplina de la gestió del coneixement ha estat oferint eines i metodologies que ajuden a les organitzacions a resoldre aquest tipus de problemes des de fa un temps. En concret, els programes de transferència de coneixement són una de les propostes més eficients que garanteixin la transferència de coneixement crític entre generacions. Hi ha un gran nombre de beneficis per a aquests programes, un dels més importants de les administracions públiques es la continuïtat d’un govern eficaç i la percepció positiva dels ciutadans sobre el sector públic.

Què ofereix?
No totes les organitzacions (públiques o privades) han desenvolupat amb èxit aquest tipus de programes. Tant és així que a nivell europeu es poden trobar diferents programes que es focalitzen en els diferents nivells de producció, en el desenvolupament i els objectius assolits, els quals varien de forma substancial. Per tant, els objectius que es treballaran amb aquest seminari són:
•    Discutir sobre les etapes de desenvolupament d’un marc conceptual de la gestió del coneixement i la construcció d’estratègies
    i plans per a la seva execució;
•    Aprendre les millors pràctiques desde exemples reals i dissenyar programes d’intervenció i  formació per a la transferència de
    coneixement eficient entre generacions.

Cada sessió tindrà un component teòric, seguit d’activitats interactives. Al llarg del seminari, es farà èmfasi en exemples de la vida real i el treball en grup.

A qui va dirigit?
Aquest seminari està dirigit a funcionaris públics de tots els nivells de govern, i especialment als responsables dels recursos humans i / o formació. El seminari els dotarà dels coneixements pràctics i d’eïnes per dissenyar programes de capacitació i intervencions per enfrontar aquest desafiament de la transferència de coneixement generacional.
This seminar will also be held in:
26/Apr/18 • Barcelona